Přívodní mřížky

Mřížka Bio CarreSlouží pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Všechny přívodní mřížky ALDES je možné nasměrovat a tak zajistit optimální provětrání místnosti.

Distribuční boxy

Distribuční boxJsou určeny ke spojování (odtah), nebo rozbočování (čerstvý vzduch) potrubí při větvení. Používají se pokud je potrubí větveno do více směrů v jednom místě (což je z hlediska dobré funkce často vhodnější než postupné odbočování).

Odsávací mřížky

Odsávací mřížka Bahia CurveSlouží pro odtah vzduchu z místnosti. Aldes vyrábí mřížky s různými typy regulace průtoku vzduchu.

Potrubí

Flexibilní izolované potrubí AlgainePotrubí je velmi důležitou součástí každého ventilačního systému. Při nevhodném návrhu může zcela degradovat i tu nejlepší techniku. Naopak dobře navržený potrubní systém velkou měrou přispívá k dobré funkci ventilace.

Přisávací štěrbiny

Přisávací štěrbina EHLPřisávací štěrbiny se používají u systémů centrálního odsávání. Pomocí těchto štěrbin vstupuje vzduch do objektu.

Regulátory průtoku MR

Regulátor průtoku MR MonoALDES MR jsou patentované regulátory množství protékajícího vzduchu, které pro svou činnost nepotřebují žádné napájení. Regulace je založena na jednoduchých fyzikálních principech, díky čemuž regulátory vynikají nulovými náklady na servis a minimálními náklady na údržbu.

Sání a výfuk

Venkovní mřížka AWA Pro nasávání čerstvého vzduchu z exteriéru a vyfukování znečištěného vzduchu mimo budovu se používají exteriérové mřížky, žaluzie nebo střešní komínky.