Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla

Ventilační systém doporučený pro nízkoenergetické domy a nezbytný pro pasivní domy. Přes vyšší počáteční náklady má tento systém velmi nízké provozní náklady a zaručí příjemné prostředí v domě po celý rok. Potrubní rozvody zajišťují přívod čerstvého vzduchu do všech obytných místností a odtah znečištěného vzduchu ze sanitárních místností a kuchyně. Malé množství čerstvého vzduchu přiváděné trvale do každé obytné místnosti vytváří v těchto prostorách přetlak, který vytlačuje vydýchaný vzduch pod dveřmi (případně mřížkami ve dveřích nebo zvukově izolovanými prostupy v příčkách stavební konstrukce) směrem k sanitárním místnostem, kde odsávaný vzduch vyvolá mírný podtlak. Tím je velmi účinně zabráněno šíření zápachu a páry do obytných prostor a při vhodně navrženém systému se provětrá celý dům. Centrální jednotka s ventilátory ve spojení s vysoce účinným rekuperátorem zaručuje efektivní vrácení tepla do objektu. Vstupní vzduch je velmi účinně filtrován (filtr F7), což zamezí nejen přístupu hmyzu, ale i prachu z ulice. Filtr ve větvi odsávaného vzduchu (G5) chrání před znečištěním rekuperační výměník. Pro zvýšení účinnosti ventilačního systému s rekuperací tepla v zimě a hlavně možnost levného ochlazení vstupního vzduchu v letních měsících, je možné tento systém doplnit o zemní kolektor.

 

Větrání s rekuperací - schéma

Výhody:

Nevýhody:

 

Produkty této kategorie