Nejmodernější  a nejefektivnější vzduchotechnický systém pro rodinné domy. Kromě rovnotlaké ventilace s rekuperací tepla nabízí další funkce, které umožní aktivní vytápění a chlazení objektu a ohřev teplé vody při využití tepelného čerpadla. Díky tomuto systému je možné několik systémů (vytápění, klimatizace, ohřev TUV) nahradit jedním plně integrovaným systémem. Činnost ventilačního zařízení je z hlediska spotřeby optimalizována, tepelné čerpadlo je využito pouze při potřebě vyššího energetického zisku (topení, chlazení, ohřev TUV), v ostatních případech je využit pasivní výměník (rekuperátor) s minimální spotřebou celého zařízení

Větrání s tepelným čerpadlem a rekuperací - schéma

Výhody:

  • čerstvý vzduch a příjemné prostředí
  • díky koncepci systému je provětrán celý dům
  • bezprůvanová a nehlučná ventilace
  • žádný hluk ani prach z ulice
  • mouchy ani jiný hmyz nemá šanci
  • možnost aktivního chlazení i topení
  • využívání odpadního tepla pro ohřev TUV

Nevýhody:

  • vyšší pořizovací náklady