Řešení větrání

V ČR doposud nejčastěji používaný způsob větrání, který ovšem nesplňuje dnešní evropskou a českou legislativu. Neřeší problémy plísní, velkým nedostatkem je neřešená kondenzace vody, která má negativní vliv na stavbu a vnitřní zařízení.

Schéma rekuperace

Ventilační systém vhodný pro nízkoenergetické domy a nutný pro pasivní domy. Přes vyšší počáteční náklady má tento systém nejnižší provozní náklady a zaručí Vám příjemné prostředí v domě po celý rok.

Schéma centrální ventilace

Nejlevnější a nejjednoduší varianta ventilace domu, vyhovující současné legislativě. Stálá výměna vzduchu v objektu omezuje možnost vzniku plísní a kondenzaci vody.

Schéma ventilace s tepelným čerpadlem

Nejmodernější  a nejefektivnější vzduchotechnický systém pro rodinné domy. Kromě rovnotlaké ventilace s rekuperací tepla nabízí další funkce, které umožní aktivní vytápění a chlazení objektu a ohřev teplé vody při využití tepelného čerpadla.