Průměrný příkon ventilační jednotky se započtením 1 hodiny denně vyššího stupně výkonu pro vaření. Tento údaj vychází z francouzské legislativy RT 2005 a jedná se o nejkorektnější údaj skutečné spotřeby energie. Kromě již zmíněného 1 hodinového vyššího chodu počítá s instalovaným potrubím odpovídajícímu typu jednotky (byt, dům).

Firma ALDES vždy udává příkon svých ventilačních jednotek v tomto formátu a díky tomu si můžete být jisti, že výsledný příkon jednotky instalované u Vás bude stejný nebo velmi blízký hodnotám uvedeným v propagačních materiálech.

Důrazně varujeme před praktikami některých firem dodávajících ventilační jednotky! Dnes a denně se setkáváme s podvody a záměrným upravováním hodnot příkonu a dlouhodobé spotřeby elektrické energie. Vždy si pečlivě zjistěte jestli bylo měření provedeno s potrubním rozvodem nebo pouze na ventilační jednotce. Často je údaj o příkonu uváděn pouze pro jeden motor. Ideální je, pokud výrobce udávané hodnoty doloží měřením nezávislé zkušebny. Rozdíly ve spotřebě můžou dosahovat i více jak 100%. Podle našich zkušeností uvádějí některé firmy na českém trhu hodnotu roční spotřeby el. energie dokonce pouze 25% skutečnosti! Rozpor zdůvodňují tvrzením, že ventilace nemusí běžet stále. Takový provoz ventilačního zařízení zcela degraduje princip nuceného větrání a vede k vytváření plísní v potrubním systému. Je také v rozporu s platnými evropskými i českými normami!