Každý vzduchotechnický systém potřebuje nějaký způsob regulace, nebo chcete-li řízení. Možností je mnoho, v ČR je nejčastějším způsobem manuální regulace, která se provádí při  prvním spuštění systému a pak v pravidelných intervalech. Tento způsob regulace patří z hlediska počátečních investic k nejlevnějším, na druhou stranu má ale zvýšené servisní náklady a není schopen reagovat na aktuální změny v objektu. Firma ALDES takovýto systém nenabízí a rovnou vybavuje všechny své ventilační systémy pokrokovějšími a modernějšími technologiemi regulace. Obě používané technologie jsou založeny na stálém vyhodnocování průtoku vzduchu, nebo prostředí obytných prostor a úpravě průtoku vzduchu na základě skutečných požadavků.

Automatická regulace

Mřížka BAP´SiTímto způsobem regulace jsou vybaveny jednotky centralizovaného odsávaní i rekuperační jednotky. Při této regulaci má každá odsávací mřížka integrovaný regulátor, který udržuje konstatní průtok vzduchu. Vstup vzduchu do objektu při centralizovaném odsávání je vybaven přisávacími štěrbinami s regulovaným průtokem. U rekuperačních systémů je množství přiváděného vzduchu stejné jako množství aktuálně odsávaného. Tyto regulátory jsou energeticky zcela nezávislé a fungují pouze na základě tlakové ztráty vzduchu. Jejich nespornou výhodou je naprostá bezúdržbovost a velmi vysoká přesnost. Cena tohoto řešení není o mnoho větší než manuální regulace, ale na rozdíl od ní se přispůsobuje aktuální situaci a nevyžaduje servis.

Hygro regulace

Mřížka Bahia CurveNěkdy též označována Bahia. Jedná se o nejmodernější způsob regulace ventilačních systémů pro obytné prostory. Zde jsou regulátory na odsávání nahrazeny vlhkostí nebo přítomností řízenými mřížkami. Tyto mřížky stále propouštějí malé množství vzduchu (dle typu 5-10m3/h), ale při zvýšení vlhkosti nebo přítomnosti osob dojde k otevření klapky v mřížce a zvýšení průtoku vzduchu. Řízení vlhkostí je nezávislé na zdroji elektřiny a funguje na principu roztažnosti materiálů při změně vlhkosti vzduchu. Řízení přítomností osob (tlačítko, PIR čidlo) vyžaduje napájení baterií nebo zdrojem. Díky tomu se tyto typy mřížek vyznačují naprostou spolehlivostí a nepotřebují servisní zásahy jako mřížky s elektronickým vyhodnocováním vlhkosti. Tento způsob regulace se používá výhradně s ventilačními jednotkami vybavenými systémem řízení ventilátoru na základě podlaku v potrubí. Ventilační nebo rekuperační jednotka si automaticky reguluje svůj výkon na základě otevřenosti mřížek. Toto dále šetří již tak nízkou spotřebu energie. Například jednotka Bahia Optima MW je schopná vyvětrat celý rodinný dům s příkonem pouze 5,5 až 11,2 W-Th-C.